bieu cam Archive

Biểu tượng anh hùng, mẫu mắt cùng biểu cảm mới cho Tết Nguyên Đán và Lễ Tình Nhân

Biểu tượng anh hùng mới Ngoài những trang phục mới, các biểu tượng anh hùng tương ứng với Tết Nguyên Đán và Lễ Tình Nhân cũng

Ra mắt nhóm biểu cảm mới từ 29/11

Từ 29/11, các Biểu Cảm dưới đây sẽ được mở bán trong Cửa Hàng như sau: Biểu Cảm Giá RP Ahri Mê Hoặc 49 Garen Tự