Da là một trong những chất liệu được sử dụng nhiều trong may mặc và hàng thời trang. Các loại áo da nam xịn thường được