cam hung Archive

Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, và những tướng phù hợp với Ngọc Siêu Cấp: Đạo Tặc nhánh Cảm Hứng

Đạo Tặc là Ngọc Siêu Cấp dành riêng cho những vị tướng cấu rỉa, hay những tướng có thể thực hiện liên tiếp combo “dùng kĩ năng

Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, và những tướng phù hợp với Ngọc Siêu Cấp: Công Nghệ Băng Giá nhánh Cảm Hứng

Nâng Cấp Băng Giá là ngọc siêu cấp dành cho những vị tướng gặp vấn đề trong việc truy đuổi đối phương. Dù bạn sử dụng

Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, và những tướng phù hợp với Ngọc Siêu Cấp: Sách Phép nhánh Cảm Hứng

Nhánh Cảm Hứng được tạo nên nhờ những ý tưởng chỉ dành cho một số tướng nhất định. Đối với Ngọc Siêu Cấp đầu tiên ở