Chuyên tiêm thuốc để có được các múi cơ bắp và cơ thể đẹp hơn không phải điều gì quá xa lạ nữa. Thế nhưng, nếu