Chính vì vậy ngay khi “xuất xưởng” phong cách make-up này, Beauty blogger Tracy Trinh là một trong những cô gái đi đầu tạo hiệu ứng