Theo như những kế hoạch trong mùa giải sắp tới, những ngọc bổ trợ cần được lưu tâm chỉnh sửa bao gồm Ngọc Siêu Cấp Đạo