Đôi nét về Nanh Băng – nhân vật chính của bài viết Ra mắt ngày 20/11/2013 với định hướng ban đầu là một trang bị cộng