Biểu tượng anh hùng mới Ngoài những trang phục mới, các biểu tượng anh hùng tương ứng với Tết Nguyên Đán và Lễ Tình Nhân cũng