pbe udpate Archive

ĐTLM ngày 16/11: Tăng sức mạnh cho Ngọc Siêu Cấp: Thú Săn Mồi hệ Áp Đảo

Chỉnh sửa cân bằng LƯU Ý: Những chỉnh sửa cân bằng này chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên

ĐTLM ngày 14/11: Sona bất ngờ bị giảm sức mạnh, bắt đầu chỉnh sửa Ngọc Tái Tổ Hợp!

Những thay đổi khác Trang phục Mặc định cùng 2 trang phục Đa Sắc của Rengar Máy Móc đã được cập nhật để phù hợp với