Còn nhớ năm ngoái, lần đầu tiên Zara tung ra BST phi giới tính và nhận được nhiều lời khen tích cực. Thế nên 2017 này,