1. Tự hỏi lòng là nếu chơi đu quay xong thì có bị sứt đầu mẻ trán không? 2. Sân chơi  3. Với trí ngây thơ