Sunmi thời còn ở Wonder Girls chỉ là một cô bé nhỏ bé, gầy gò vô cùng nhưng bẵng đi vài năm, sau khi trở lại