Thông số kỹ thuật GPX Demon 150 GR 2018 kèm giá bán thị trường: Ngay khi vừa xuất hiện, GPX Demon 150GR bị lầm tưởng là