Kết quả cuộc thi toán tư duy TP.HCM 2016-2017

Kết quả cuộc thi Toán Tư duy – Thực tiễn cấp Thành phố – TP.HCM năm học 2016-2017

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI TOÁN TƯ DUY VÀ THỰC TIỄN CẤP THÀNH PHỐ
KHÓA NGÀY 1/4/2017  TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG QUẬN GIẢI ĐỘI DỰ TUYỂN
1 Nguyễn Khắc Hồng Hải 12/4/2005 6A5 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhất Đội dự tuyển
2 Trần Tuệ Tú Như 5/1/2005 6A8 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhất Đội dự tuyển
3 Trương Công Huy Hoàng 21/1/2005 6A8 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhất Đội dự tuyển
4 Nguyễn Hoàng Phúc 14/2/2005 6A6 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhất Đội dự tuyển
5 Hồ Vũ Minh Khang 19/5/2005 6A5 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhất Đội dự tuyển
6 Hoàng Nguyễn Khánh Linh 3/2/2005 6A5 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhất Đội dự tuyển
7 Tô Huỳnh Phúc 25/5/2005 6A5 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhất Đội dự tuyển
8 Trần Quang Huy 19/10/2005 6A12 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhì Đội dự tuyển
9 Lê Nguyễn Bảo Huy 23/2/2005 6A8 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhì Đội dự tuyển
10 Nguyễn Mai Thanh 16/3/2005 6A12 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhì Đội dự tuyển
11 Mai Cao Khải 23/5/2005 6A7 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhì Đội dự tuyển
12 Hoàng Dương Phúc Khang 18/3/2005 6A7 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhì Đội dự tuyển
13 Hồ Trọng Minh 26/8/2005 6A5 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhì Đội dự tuyển
14 Phạm Từ Khánh Hưng 1/6/2005 6A1 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhì Đội dự tuyển
15 Bùi Quang Nam Hải 9/1/2005 6A4 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhì Đội dự tuyển
16 Huỳnh Bảo Phát 27/2/2005 6A8 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhì Đội dự tuyển
17 Phạm Quang Minh 18/5/2005 6A7 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhì Đội dự tuyển
18 Nguyễn Huy 10/9/2005 6/6 THCS Nguyễn Du Gò Vấp Nhì Đội dự tuyển
19 Nguyễn Cao Minh 05/4/2005 6A5 THCS Nguyễn Huệ Tân Phú Nhì Đội dự tuyển
20 Trịnh Quốc Thắng 8/5/2005 6A8 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhì Đội dự tuyển
21 Trần Minh Hiếu 28/04/2006 5/8 TH Bành Văn Trân Tân Bình Ba
22 Trần Việt Thiên Nhật 02/12/2005 6A1 THCS-THPT Đinh Thiện Lý 7 Ba
23 Nguyễn Đăng Bảo 6/1/2005 6A1 THCS Huỳnh Khương Ninh 1 Ba
24 Nguyễn Công Phú 6/5/2006 5A TH Nguyễn An Ninh Hóc Môn Ba
25 Lê Thị Tường Nghi 21/10/2005 6A7 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Ba
26 Đinh Hùng Hải Quân 18/3/2005 6A15 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Ba
27 Nguyễn Ngọc Quyết 5/10/2005 6A8 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Ba
28 Phùng Lê Chí Hiệp 9/12/2005 6A1 THCS Trần Văn Ơn 1 Ba
29 Nguyễn Trương Đăng Khoa 1/11/2005 6A2 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Ba
30 Lê Trần Hoàng Ngân 19/7/2005 6A5 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Ba
31 Bùi Đức Siêu 9/12/2005 6A4 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Ba
32 Phạm Nguyễn Minh Đăng 14/6/2005 6A7 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Ba
33 Lê Hoàng Châu Anh 17/01/2005 6A5 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Ba
34 Huỳnh Bảo Khoa Đăng 8/5/2005 6/2 THCS Nguyễn Du 1 Ba
35 Phạm Quang Anh Duy 25/8/2005 6A2 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Ba
36 Đào Quốc Thắng 19/7/2006 5/1 TH Tô Vĩnh Diện Tân Phú Ba
37 Phạm Trần Thanh Trúc 11/3/2005 6A5 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Ba
38 Nguyễn Vinh Quang 27/10/2004 7A4 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhất
39 Lê Trường Giang 18/5/2003 8A2 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhất
40 Lã Nguyễn Gia Hy 17/7/2003 8A4 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhất
41 Huỳnh Lan Phương 18/8/2004 7.2 TH, THCS, THPT Mùa Xuân Bình Thạnh Nhất
42 Trần Nguyễn Nam Hưng 13/3/2003 8A11 THCS Ngô Tất Tố Phú Nhuận Nhất
43 Lân 26/6/2004 7A16 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhất
44 Trần Minh Sơn 19/3/2004 7A2 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhất
45 Lý Thiên Ân 16/4/2003 8/5 THCS Hoàng Hoa Thám Tân Bình Nhất
46 Dương Ngọc Phương Anh 18/7/2003 8A2 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhất
47 Trần Nguyễn Thanh Nguyên 19/8/2004 7A9 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhất
48 Lê Minh Ánh Ngọc 21/6/2003 8A3 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhất
49 Nguyễn Quang Minh Tiến 25/2/2003 8A9 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhất
50 Phan Trần Minh Đạt 22/5/2003 8/7 THCS Tùng Thiện Vương 8 Nhì
51 Trần Minh Khôi 22/01/2003 8A5 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhì
52 Trần Nhật Phi Nhung 13/06/2003 8/10 THCS Phan Tây Hồ Gò Vấp Nhì
53 Nguyễn Tấn Phát 06/10/2003 8/5 THCS Phan Tây Hồ Gò Vấp Nhì
54 Trịnh Hải Nam 07/10/2004 7/11 THCS Phan Tây Hồ Gò Vấp Nhì
55 Lý Tiến Hải 21/9/2003 8A3 THCS Nguyễn An Ninh 12 Nhì
56 Nguyễn Quốc Huy 14/04/2003 8/1 THCS Phan Tây Hồ Gò Vấp Nhì
57 Nguyễn Minh Khoa 28/8/2004 7/1 THCS Lam Sơn 6 Nhì
58 Nguyễn Tuấn Phong 13/10/2004 7A3 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhì
59 Lê Phan Anh Tài 04/01/2003 8/10 THCS Đặng Trần Côn Tân Phú Nhì
60 Bùi Nguyễn Đức Tân 29/11/2004 7A11 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhì
61 Nguyễn Duy Minh Triết 20/09/2003 8/15 THCS Lê Quý Đôn 3 Nhì
62 Mai Phan Anh Thư 18/8/2004 7A6 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhì
63 Hoàng Anh Đức 8/4/2004 7A9 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhì
64 Hoàng Trọng Hải 11/10/2003 8/10 THCS Nguyễn Văn Luông 6 Nhì
65 Phan Bảo Kha 21/5/2004 7A9 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhì
66 Võ Bảo Ngọc 12/6/2003 8/9 THCS Hoàng Hoa Thám Tân Bình Nhì
67 Nguyễn Võ Toàn Thịnh 3/2/2004 7A2 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhì
68 Nguyễn Phúc Minh Nhật 30/4/2004 7A5 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhì
69 Lê Cao Nhất Phương 27/4/2004 7A8 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhì
70 Nguyễn Hữu Anh Tuấn 20/6/2004 7A14 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhì
71 Lê Hải Long Quân 25/8/2004 7/1 THCS Nguyễn Du 1 Nhì
72 Nông Minh 28/5/2004 7A15 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhì
73 Nguyễn Tài Minh Huy 8/3/2004 7A3 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhì
74 Trịnh Gia Thành 28/1/2003 8A3 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhì
75 Lê Đỗ Thụy Uyên 3/12/2003 8A6 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhì
76 Nguyễn Đoàn Minh Tuệ 21/1/2003 8A9 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhì
77 Nguyễn Đoàn Hải Băng 8/2/2004 7A10 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Ba
78 Trần Lê Triều Dương 18/4/2003 8A1 THCS Huỳnh Khương Ninh 1 Ba
79 Tăng Thị Mỹ Hạnh 28/9/2003 8A THCS Đặng Tấn Tài 9 Ba
80 Trần Thúc Minh Trí 17/6/2003 8A5 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Ba
81 Nguyễn Phan Trí Đức 13/11/2003 8A7 THCS Huỳnh Khương Ninh 1 Ba
82 Khương Duy 15/3/2004 7A9 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Ba
83 Nguyễn Trương Khánh Duy 21/11/2004 7A11 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Ba
84 Phạm Huỳnh Minh Triết 08/4/2003 8/4 THCS Nguyễn Du 1 Ba
85 Hoàng Quỳnh Hương 17/7/2004 7A15 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Ba
86 Phạm Hoàng Sơn 1/1/2004 7A9 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Ba
87 Dương Doãn Thực 19/09/2003 8/10 THCS Quang Trung Gò Vấp Ba
88 Nguyễn Sơn Tùng 19/1/2004 7A16 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Ba
89 Trần Nhật Duy 24/2/2003 8/6 THCS Lê Anh Xuân Tân Phú Ba
90 Nguyễn Hữu Minh Hoàng 03/02/2004 7/3 TH-THCS-THPT Việt Úc 1 Ba
91 Lương An Khang 26/5/2004 7A11 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Ba
92 Thái Nguyễn Đăng Khoa 4/4/2003 8A THCS Lương Định Của 2 Ba
93 Nguyễn Hoàng Thiên Nga 10/10/2003 8A1 THCS Hoa Lư 9 Ba
94 Phạm Minh Tâm 17/4/2004 7A11 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Ba
95 Nguyễn Minh Thư 22/8/2003 8/11 THCS Đặng Trần Côn Tân Phú Ba
96 Nguyễn Đức Trí 06/2/2004 7/1 THCS Nguyễn Văn Tố 10 Ba
97 Nguyễn Thế Vinh 16/6/2004 7A9 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Ba
98 Nguyễn Lê Tuấn Khang 16/10/2003 8A5 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Ba
99 Nguyễn Khánh Khoa 14/1/2004 7A9 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Ba
100 Bùi Xuân Tuyết Sơn 28/02/2003 8A1 THCS Hoa Lư 9 Ba
101 Nguyễn Hoàng Minh Trí 16/11/2003 8/1 THCS Lê Văn Việt Thủ Đức Ba
102 Nguyễn Khánh Yên 16/10/2004 7/1 THCS Nguyễn Du 1 Ba
103 Nguyễn Tuấn Minh 22/1/2004 7A9 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Ba
104 Trần Phương Anh 8/6/2004 7A1 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Ba
105 Nguyễn Hoàng Quang Minh 20/10/2003 8.1 TH, THCS, THPT Mùa Xuân Bình Thạnh Ba
106 Võ Hoàng Minh 12/1/2004 7.1 TH, THCS, THPT Mùa Xuân Bình Thạnh Ba
107 Tạ Hoàng Quang Trung 15/12/2004 7/1 THCS Nguyễn Du 1 Ba
108 Mai Phan Anh Đào 18/8/2004 7A6 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Ba
109 Võ Như Khang 24/4/2003 8/1 THCS Hoa Lư 9 Ba
110 Nguyễn Tấn Bảo Lễ 8/7/2004 7A11 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Ba
111 Nguyễn Quang Mạnh 8/16 THCS Nguyễn Văn Bé Bình Thạnh Ba
112 Nguyễn Đình Quang 24/8/2003 8A8 THCS-THPT Lương Thế Vinh 1 Ba
113 Trần Thị Diễm Quỳnh 10/6/2003 8/10 THCS Đặng Trần Côn Tân Phú Ba
114 Nguyễn Tam Thông 1/1/2004 7A15 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Ba
115 Dương Thanh Dũng 9/01/2003 8/1 THCS Hoa Lư 9 Ba
116 Huỳnh Châu Hưng Thịnh 16/06/2003 8/12 THCS Kim Đồng 5 Ba
117 Nguyễn Đức Bảo Huy 01/03/2003 8/4 THCS Nguyễn Du 1 Ba

Bài viết liên quan

Leave a Comment