Angela Phương Trinh lại hoá thành nàng tiên cá Archive